WS1000 Style (KNX)

Touch skærm

Intelligent indeklimastyring med touch skærm for manuel betjening samt automatisk regulering af rumtemperatur og luftfugtighed m.m. Brugervenlig indstilling, mulighed for spalteventilation, natkøling samt tidsstyret komfortudluftning og kan kombine­res med husets øvrige bygningsautomatik. Vejr­stationen tvangslukker vinduerne ved vejrlig. Data som f.eks. vejrlig, temperatur, luftfugtighed, samt visning af motorernes åbnings position m.m. kan vises på skærmen. Begge systemer er som udgangspunkt for 230Vac motorer, men kan leveres som potentialfri signal og kan endvidere indgå i 24Vdc anlæg. De kan derfor begge tilsluttes vores gængse komfort og ABV-styringer.

WS1000 Style kan endvidere fås som KNX version.

FensterVent ApS 2013